คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 20 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 153 คน
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 20 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 20 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00-16.00 น ขอเชิญชวนคณาจารย์ & นักเรียน ร่วมสมัครกิจกรรมตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์  www.edu.cmu.ac.th และ Facebook เพจ: สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 25 กันยายน 2565

Openchalkbox20th เปิดกล่องชอล์กปีที่ 20

“Lifelong Learners, The Power of Education นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2565

 

 ประกาศรายชื่อการแข่งขันและการเสวนาทั้งหมด 19 รายการ

◾️ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป การเสวนา 1 รายการ

◾️ ระดับชั้นอนุบาล 3 การแข่งขัน 1 รายการ 

◾️ ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย  (ป.4-ป.6) การแข่งขัน 2 รายการ

◾️ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น  (ม.1-ม.3)  การแข่งขัน 5 รายการ

◾️ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย  (ม.4-ม.6) การแข่งขัน 7 รายการ

◾️ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า การแข่งขัน 3 รายการ

รายละเอียดกำหนดการแข่งขันเพิ่มเติม : https://cmu.to/QXqYO