วิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานควบคุมการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 294 คน
วิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานควบคุมการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานควบคุมการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

คลิก