การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อรับฟังคำชี้แจงและรับผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 667 คน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เพื่อรับฟังคำชี้แจงและรับผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม  คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารเชิญประชุม (download)