นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 190 คน
นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 23 รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่สําคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 (download)