นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 235 คน
นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565

นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 24 รวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่สําคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. นานาสรรสาระมาฝากจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 (download)