กิจกรรม ค่ายธรณีวิทยา ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 586 คน
กิจกรรม ค่ายธรณีวิทยา ปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยาสำหรับนักเรียนชั้นม. 2 จำนวน 56 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุวงศ์พรชัย และอาจารย์ดร. มิ่งขวัญ   เครือจันต๊ะ  ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการพานักเรียนศึกษาเส้นทางสำรวจธรณีวิทยาจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านธรณีวิทยา

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก