ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานฯ ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 7846 คน
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานฯ ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสอบผลการคัดเลือก --> คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. การตรวจสอบผลการคัดเลือก การยืนยันสิทธิ์ และการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ (download)
2. ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2566 (download)