ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมฯ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับนักเรียนชัั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 482 คน
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมฯ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับนักเรียนชัั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมฯ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


เอกสารดาวน์โหลด
1. การชำระค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (download)
2. การสมัครสมาชิกสมาคมฯ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2566 (download)