ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.1 - ม.5 และตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.6

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1099 คน
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.1 - ม.5 และตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.6


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 65 (download)
2. ตารางสอบกลางภาค ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (download)