เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1075 คน
เอกสารชี้แจงรายละเอียดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางร้านใหม่ทำหมวก ร้านค้าสำหรับสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่า กรณีท่านจะเดินทางไปใช้บริการที่ร้าน ทางร้านขอหยุดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 โดยจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2566 

เอกสารชี้แจงรายละเอียดจากที่ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว --> คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารชี้แจงรายละเอียดจากที่ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว ม.1 (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2566 (download)
2. การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (download)
3. ใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน (กรณีประสงค์ไปซื้อที่ร้าน) (download)