โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 136 คน
โรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิต

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์เสาวลักษณ์  ดีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ได้มาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการธนาคารหน่วยกิตของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่