นายธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์ เข้ารับพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 131 คน
นายธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์ เข้ารับพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมพร้อมด้วย นายธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 รางวัลชนะเลิศ การอ่านฟังเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 “ธนชาตริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48  ประจำปี 2562