หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อยินยอมให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 433 คน
หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อยินยอมให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2565

1. หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

เพื่อยินยอมให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2565  คลิก!!

➡️  นำส่ง อ.เบญจวรรณ เพื่อรวบรวมส่งให้กับทางศูนย์ฝึก 

**ภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 (ที่ห้องการศึกษาพิเศษ) 

 

2.แบบประเมิณความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค Covid-19 ก่อนเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565   คลิก!!
 ➡️  *** นักศึกษาวิชาทหารนำไปส่ง วันเดินทางไปฝึกภาคสนาม


เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อยินยอมให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2565 (download)
2. แบบประเมิณความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค Covid-19 ก่อนเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565 (download)