ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานฯ (เพิ่มเติม) ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 4405 คน
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานฯ (เพิ่มเติม) ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสอบผลการคัดเลือก -->  คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. ขอแสดงความยินดีและขอความอนุเคราะห์ชําระค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบเพิ่มเติม) (download)
2. กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว (download)
3. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (download)