ระบบกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียม การสอบคัดเลือกรอบที่สองโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มกราคม 2566
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 422 คน
ระบบกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียม การสอบคัดเลือกรอบที่สองโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ระบบกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียม การสอบคัดเลือกรอบที่สองโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566


ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

_______________________________________________________________________________

 

*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบรอบแรก เพื่อกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียม รอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มชประจำปีการศึกษา 2566  คลิก!!

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ : คลิก
เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง : คลิก
เอกสารแนบท้าย 3 การสนับสนุนค่าใช้จ่าย : คลิก

_______________________________________________________________________________
 

สวัสดิการสำหรับนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.  คลิก!
 

 

*** คู่มือการเข้าระบบกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียม   คลิก!! ***

 

ระบบจะเปิดให้กรอกประวัติ และชำระค่าธรรมเนียม สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบรอบแรก

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา
 23.59 น. ปิดระบบ

 

กรณีที่นักเรียนต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบรอบสอง

ให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน(เดิม) ผ่านระบบภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 16.00น.  ปิดระบบ

 

**หมายเหตุ :  ทางโรงเรียนจะประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 สำหรับนักเรียนที่กรอกประวัติและชำระเงินเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หากพ้นกำหนดเวลาในการกรอกประวัติและชำระค่าธรรมเนียมในการสอบรอบสอง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช.  
โทรศัพท์  053-941227, 064-6307616 , 053-941913  

เอกสารดาวน์โหลด
1. คู่มือแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมสอบรอบสอง วมว ปี 66 (download)