ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น โดยธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 93 คน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น โดยธนาคารออมสิน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น โดยธนาคารออมสิน

และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางธนาคารออมสิน และ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่  10-11 มกราคม 2566