กิจกรรมแนะแนว เรื่อง “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) และการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 242 คน
กิจกรรมแนะแนว เรื่อง “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) และการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”

     ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) และการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” โดย เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่สนใจ จำนวน 52 คน ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่