ประกาศรายชื่อและห้องสอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566
โดย : โครงการวมว.-มช.
ผู้เข้าชม : 1027 คน
ประกาศรายชื่อและห้องสอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อและห้องสอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4โครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตนเองได้ที่ คลิก

 

 ประกาศโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.)

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการ วมว.-มช. 

สามารถแสกน QR Code หรือคลิกลิ้งสำหรับส่งผลตรวจ ATK  โดยจะเปิดระบบให้ส่งผลตรวจ ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. คลิก

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ Facebook fanpage โครงการ วมว.-มช. คลิก

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช.  
โทรศัพท์  053-941227, 064-6307616 , 053-941913  

เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 โครงการ วมว.-มช. (download)
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการ วมว.-มช. (download)