การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน SUMMER 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 2287 คน
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน SUMMER 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระบบจะเปิดให้เข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าสู่ระบบ --> คลิกที่นี้


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาปฏิบัติ SUMMER 2566 (download)