ขอเชิญชวน นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 224 คน
ขอเชิญชวน นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

     ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาธิต มช.  จากสาขาอาชีพต่าง ๆ ในกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 "แนะแนวออนไลน์ x พี่แนะน้อง มองอาชีพ" ในวันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings หมายเลขห้องประชุม 325 741 1438 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/W8W5LrDUt4ma1DkXA
 


เอกสารดาวน์โหลด
1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของรุ่นพี่ศิษย์เก่า สาธิต มช. จากหลากหลายอาชีพ (download)
2. แนะแนวออนไลน์ x พี่แนะน้อง มองอาชีพ (download)