การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน SUMMER 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1168 คน
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน SUMMER 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2566

เอกสารดาวน์โหลด
1. ลงทะเบียน summer สำหรับนักเรียน ม.2-ม.5 ปีการศึกษา 2566 (download)