กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 "แนะแนวออนไลน์ x พี่แนะน้อง มองอาชีพ"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 155 คน
กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 "แนะแนวออนไลน์ x พี่แนะน้อง มองอาชีพ"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 "แนะแนวออนไลน์ x พี่แนะน้อง มองอาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาธิต มช.  จากสาขาอาชีพต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings