ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และเนื้อหาที่จะออกสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 756 คน
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และเนื้อหาที่จะออกสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหาที่จะจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คลิก!
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   คลิก!
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิก!

 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) (download)
2. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) (download)
3. เนื้อหาที่จะจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (download)
4. เนื้อหาที่จะจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (download)
5. เนื้อหาที่จะจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (download)