แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 ระดับภูมิภาค YSC 2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 97 คน
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 ระดับภูมิภาค YSC 2023

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ชั้นม.5/4 และนางสาวอรชพร มะลิมาศ ชั้นม.4/4

ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 ระดับภูมิภาค
( YSC 2023 ) ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยมีอาจารย์ธีร์นวัช นันตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน