ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 มกราคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 90 คน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

นางสาวปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566