ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 144 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์”