นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน PDCoL จัดขึ้นโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 123 คน
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน PDCoL จัดขึ้นโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

        ผลการแข่งขัน PDCoL จัดขึ้นโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(สพท.) SMST ศูนย์ของนักเรียนแพทย์ 26 สถาบัน ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 2 รายการ
ในการแข่งขัน
- Simulation project development การพัฒนาโครงการจำลอง
- Case consult and conclude การรับฟังปัญหาและการแก้ไขปัญหาจำลองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้แก่
นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ
นางสาวปาลิดา สร้อยสุวรรณ
นางสาวจิตริณี คำดี

และ นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเชิงสร้างสรรค์ทางการแพทย์ 
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์  2566