อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น เยือนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 114 คน
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น เยือนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Prof. Akihiro Sato และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยือนโรงเรียนสาธิต และเข้าพบผู้อำนวยการ

และในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 6:30-7:00 น.
Prof. Sato และนักศึกษามหาวิทยาลัยคากาว่า พร้อมด้วยนักเรียนสาธิต ทำกิจกรรม live ผ่านโปรแกรมซูมกับนักเรียนมัธยมทาคามัสซึ