สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานวันวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ “เปิดบ้านมนุษย์ - นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 192 คน
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานวันวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ “เปิดบ้านมนุษย์ - นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานวันวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ “เปิดบ้านมนุษย์ - นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันงานวันวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ “เปิดบ้านมนุษย์ - นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!” ในรายการแข่งขันเซียนสะกดคำ (ตัวตึงเขียนสะกดคำภาษาไทย) การแข่งขัน Spelling Bee (ตัวตึงเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ) และการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอแสดงดนตรี ดร. สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันเซียนสะกดคำ (ตัวตึงเขียนสะกดคำภาษาไทย)

รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
น.ส.บุณยาพร  โอฬารเสถียร  ม.4/4

การแข่งขัน Spelling Bee (ตัวตึงเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ)

รางวัลที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท 
1) น.ส.ครองขวัญ  ธรรมอภิพล  ม.5/3
2) นายชยพล  เอี่ยมสนธิ  ม.5/6

รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 บาท 
น.ส.เคโกะ  ยากุฉิ  ม.5/3

รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 200 บาท 
1) น.ส.บุณยาพร  โอฬารเสถียร  ม.4/4
2) นายสฤษพงษ์  อนุชัย  ม.5/2