ตารางเรียนเรียนล่วงหน้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 844 คน
ตารางเรียนเรียนล่วงหน้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ การเรียนล่วงหน้า ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม - วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ช่วงที่ 1 (วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม - วันพุธที่ 12 เมษายน 2566)
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม - วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เรียน On-site ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เรียน Online ผ่านระบบ CMUD LMS

ช่วงที่ 2 (วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566)
วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรียน On-site ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*** นักเรียนโครงการ วมว.-มช. เรียนวันอังคารที่ 18 เมษายน - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เรียน On-site ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ***

 

ตารางสอน Summer ม.6 (ห้อง 1-5) > คลิก!

ตารางสอน Summer ม.6 (วมว. ห้อง 6-7) > คลิก!


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอน Summer ม.6 (ห้อง 1-5) (download)
2. ตารางสอน Summer ม.6 (วมว. ห้อง 6-7) (download)
3. ตารางปฏิทินเวลาเรียนล่วงหน้า ม.6 ปีการศึกษา 2566 (download)