สรุปผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 และการรับตรง จำนวน 60 คน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 590 คน
สรุปผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 และการรับตรง จำนวน 60 คน

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ภาพที่ 1 (download)
2. ภาพที่ 2 (download)
3. ภาพที่ 3 (download)