กิจกรรมนำเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 82 คน
กิจกรรมนำเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดกิจกรรมนำเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่