ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชิรญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ และ เด็กหญิงอภิชญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ จากการแข่งขันการประกวดผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 180 คน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชิรญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ และ เด็กหญิงอภิชญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ จากการแข่งขันการประกวดผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณัฐชิรญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กหญิงอภิชญา ธีรวุฒิกุลรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล5,000บาท จากการแข่งขันการประกวดผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง

ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์