เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 126 คน
เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ฝ่ายวิชาการจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิม เป็นรูปแบบ "ออนไลน์"

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สามารถรับรหัสเข้าห้องเรียนในแต่ละวิชาได้ผ่านทางระบบ CMUD LMS