เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 601 คน
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือขอเชิญประชุม ม.1-5 เพื่อรับผลการเรียน 2/2565 (download)