ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - พบผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 489 คน
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - พบผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (download)
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง นร. ชั้น ม.1-66 (download)