โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 309 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ปี 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียน ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ปี 2566 ซึ่งขบวนของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ลำดับที่ 19 เคลื่อนขบวนจากสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566

ในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตฯ ได้ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 -10 พฤศจิกายน 2566 และเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาดังกล่าว