ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แยกตามห้องเรียนและแผนการเรียน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 826 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แยกตามห้องเรียนและแผนการเรียน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แยกตามห้องเรียนและแผนการเรียน) --> คลิกที่นี่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แยกตามห้องเรียนและแผนการเรียน)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แยกตามห้องเรียนและแผนการเรียน) (download)