ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมรีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 480 คน
ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมรีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2

ขอเชิญชวนนักเรียน และ ผู้ปกครอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เข้าร่วมกิจกรรม 
heart รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2 heart

smiley  มาร่วมรับฟังประสบการณ์และแนะแนวทางการเรียน
จากผู้เรียนตัวจริง เสียงจริง ... เรียนอะไร เรียนอย่างไร เรียนแล้วได้อะไร

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)
หมายเลขห้องประชุม 325 741 1438

mail  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่ 
https://forms.gle/itTWexanrW6ATyYYA

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. รีวิวจากผู้เรียน ธนาคารหน่วยกิตปีที่ 2 (download)