ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 122 คน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2565

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2565
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่