ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 70 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ สื่อมวลชน หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดังกล่าว ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่