ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาเคมี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 182 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาเคมี


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบอาจารย์เคมี (download)