กิจกรรมและวิดีโอบันทึกกิจกรรมรีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 201 คน
กิจกรรมและวิดีโอบันทึกกิจกรรมรีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2

กิจกรรม รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนะแนวทางการเรียนวิชาเรียนร่วม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

วิชาที่รีวิว :
  1) แคลคูลัส 1
  2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  3) การเป็นพลเมือง
  4) การเมืองในชีวิตประจำวัน
  5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  6) สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน
  7) โลกของวัสดุ
  8) เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
  9) กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค
  10) เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  11) ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  12) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

VDO บันทึกกิจกรรม "รีวิวจากผู้เรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีที่ 2"

 

 

VDO บันทึกกิจกรรม (ฉบับเต็ม) : https://cmu.to/68nEZ

 

Teaser กิจกรรม : https://cmu.to/vP44k