โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 131 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดขบวนดำหัวและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัลบั้มภาพกิจกรรม