โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี และคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 97 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี และคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี และคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดขบวนดำหัวและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัลบั้มภาพกิจกรรม