เชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 192 คน
เชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดและการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank) โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 – 18.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ตามกำหนดการดังแนบ 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. เชิญผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2566 (download)