ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่ง อาจารย์สาธิต (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1133 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่ง อาจารย์สาธิต (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว (ส่วนงาน) ครูสุขศึกษาพลศึกษา (download)