VDO บันทึกการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 72 คน
VDO บันทึกการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน  โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank)

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank) โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 – 18.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

 

 

 

VDO บันทึกการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 
โครงการธนาคารหน่วยกิต ปีการศึกษา 2566
https://cmu.to/WKqfW