การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าร่วม โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 179 คน
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าร่วม โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประจำปีการศึกษา 2566

 

     รายละเอียดกระบวนวิชาเพิ่มเติม  >>>  คลิก!!

 

     การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าร่วม โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประจำปีการศึกษา 2566

 

      เปิดรับสมัคร
     วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  เวลา  08.30 น.

      ปิดรับสมัคร

     วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566  เวลา  16.30 น.

*** หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ***

 

> > ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
          วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

 

 mail   Link การสมัคร : https://cmu.to/JoxKn

เอกสารดาวน์โหลด
1. ประชาสัมพันธ์การสมัครธนาคารหน่วยกิต 66 (download)
2. รายชื่อกระบวนวิชาเรียนร่วม 1-2566 (download)
3. รายละเอียดกระบวนวิชาเรียนร่วม โครงการธนาคารหน่วยกิต (download)