โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน (TUTech) ประเทศไต้หวัน (Tainan Summer Camp 2023) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจัดขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ 5 -16 พฤษภาคม 2566 โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 60 คน
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน (TUTech) ประเทศไต้หวัน (Tainan Summer Camp 2023) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจัดขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ 5 -16 พฤษภาคม 2566 โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน (TUTech) ประเทศไต้หวัน (Tainan Summer Camp 2023) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจัดขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ 5 -16 พฤษภาคม 2566 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน และมีอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและดูแลนักเรียน 3 ท่าน คือ 
1. อาจารย์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์ : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2. อาจารย์ทวิช วิริยา : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
3. อาจารย์รุจิรา ลี : อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน  
           โครงการนี้ มีผู้อำนวยการ แผนกการจัดการโรงแรม Assoc. Prof. Dr.  Allen Chen เป็นผู้ดูแลโครงการร่วมกับทางโรงเรียนสาธิต และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนานได้อนุเคราะห์ที่พักให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. 
           กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทางโครงการจัดให้กับนักเรียน เช่น การทำขนม การทำอาหารจีนและอาหารตะวันตก การเรียนภาษาจีน การเรียนพู่กันจีน การเรียนเย็บปักถักร้อย การจัดการและดูแลที่พัก นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรม Open School Day ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน โดยการเข้าฐานทำกิจกรรม 4 ฐาน นอกจากนี้ ยังได้ทำกิจกรรมด้านกีฬา คือ ยิงปืนสี และทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน
           นอกจากการทำกิจกรรมและการเข้าชั้นเรียนแล้ว คณะครูและนักเรียนสาธิต มช. ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนมัธยม Chia - Chi Senior High School ทั้งยังได้เยี่ยมชม สถานที่สำคัญในเมืองไถหนานและเมืองเจียอี้ เยี่ยมชมวัดที่สำคัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โรงานทำกุนเชียง โรงงานกาแฟ ภูเขาเกลือและนาเกลือ เดินเล่นถนนคนเดิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
           ในวันพิธีเปิดและพิธีปิดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนสาธิต มช.ได้รับเกียรติจาก เลขาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน และคณบดีคณะการท่องเที่ยวกล่าวเปิด และปิดงานพร้อมกล่าวอวยพร ในวันปิดกิจกรรมด้วย และนักเรียนสาธิต มช.ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยการแสดงรำวงมาตราฐาน และเชื้อเชิญให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนานมารำวงร่วมกัน

ภาพเพิ่มเติม --> คลิกที่นี่